van ommen & hofwegen - architectenkantoor

Het gehele proces van begin tot einde

Het gehele proces, van de eerste schets tot na de oplevering begeleiden wij.
Na de wensen gehoord te hebben maken we een voorlopig ontwerp met plattegronden, omschrijvingen en 3D tekeningen. Na de presentatie volgt meestal een globale begroting. Naar aanleiding van het vervolggesprek kunnen we een definitief ontwerp maken. Indien nodig volgt een bouwaanvraag. Als het definitief ontwerp echt definitief is wordt er een grondige technische omschrijving gemaakt met bijbehorende tekeningen. Dit belangrijke document is voor de prijsbepaling. Tijdens de uitvoering bezoekt Sjaak bijna dagelijks de bouw. Ook na de oplevering voelen we ons nog bij het project betrokken.

Wij kiezen bewust voor een kleinschalig bureau zodat wijzelf het gehele proces van begin tot het einde doorlopen. Hierbij maken we gebruik van externe adviesbureaus voor de constructieve, bouwfysische en warmte/koel technische onderdelen van het ontwerp

Het persoonlijke contact en service vinden we erg belangrijk en een leuke kant van ons vak.